free templates joomla

Королюк Тетяна Миколаївна

Королюк Тетяна Миколаївна

Королюк Тетяна Миколаївна

доцент, кандидат економічних наук,

доцент

Протягом 1996-2001 рр. навчалася в Тернопільській академії народного господарства (нині – ТНТУ) за спеціальністю “Облік і аудит” (спеціалізація “Облік і аудит в промисловості”).

У 2001 р. вступила до аспірантури Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. У 2002 р. продовжила навчання в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя за цією ж спеціальністю.

З 2004 р. займала посаду старшого викладача кафедри фінансів, обліку і аудиту, з 2005 р. – посаду старшого викладача кафедри економічної кібернетики.

Захист кандидатської дисертації на тему “Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств” відбувся 2005 р.

2006 р. переведена на посаду доцента кафедри економічної кібернетики. 3 липня 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики (курс бухгалтерського обліку). У 2008 році отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences». З 2009 р. – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю.

Протягом 2010-2011 рр. керівник наукової кафедральної теми ВК-28-09 «Дослідження методології й організації національної системи обліку, аналізу й аудиту в Україні», з 2010 р. по теперішній час – ВК-29-09 «Розробка системи новітніх технологій управління фінансами суб'єктів господарювання». Член редколегії Галицького економічного віснику (фахове видання).


 


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі