free templates joomla

Освітній захід “Англійська мова як засіб особистого та професійного розвитку”

Освітній захід “Англійська мова як засіб особистого та професійного розвитку”


 

У рамках проекту “Англійська мова для університетів” , який започаткований Британською Радою в Україні, було проведено освітній захід “Англійська мова як засіб особистого та професійного розвитку” для студентів 4-го та 6-го курсів зі спеціальності «Облік і аудит» та 3-го курсу зі спеціальності «Менеджмент» з метою популяризації та активізації вивчення й удосконалення англійської мови для участі студентів у заходах на міжнародному рівні.


 

В ході освітнього заходу доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Королюк Тетяна Миколаївна підкреслила роль Британської Ради в Україні при здобутті українцями освіти англійською мовою задля професійного і особистого розвитку.


 

 


 

  


 

Під час освітнього заходу було висвітлено наступні питання:

´      освітні та навчальні проекти і програми Британської Ради в Україні для вивчення та удосконалення англійської мови для студентів;

´      інформаційні матеріали про рівень володіння англійською мовою в Україні та тестові системи для перевірки студентами рівня володіння англійською мовою;

´      причини та принципи вивчення англійської мови;

´      рівні володіння англійською мовою згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (The Common European Framework of Reference for Languages) та міжнародні іспити з англійської мови;

´      роль англійської мови в професійному розвитку;

´      способи самостійного вивчення й удосконалення англійської мови студентами (flashcards, фільми та книги мовою оригіналу, групове та колективне навчання, комбінування методик вивчення мови тощо);

´      безкоштовні онлайн-курси  Британської Ради (MOOCs та LearnEnglish Pathways), соціальні та освітні ресурси LearnEnglish, FutureLearn, CambridgeEnglish, engVid, BBCLearningEnglish, Coursera, Prometheus, Lingva.Skills.


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

Для визначення ролі англійської мови у житті студентів було проведеного анкетування та встановлено зацікавленість й бажання студентів до вивчення й удосконалення англійської мови задля професійного і особистого розвитку з використанням проаналізованих освітніх платформ та онлайн-курсів. Як результат, встановлено, що рушійною силою для вивчення й удосконалення англійської мови є визначення мотивації та використання кожної можливості вивчення й практики мови, оскільки – “NeverstopLEARNING, becauselifeneverstopsTEARCHING”.

Методичний семінар “Майстерність викладання в університетах (Academic Teaching Excellence)”

“Майстерність викладання в університетах (Academic Teaching Excellence)

У рамках проекту “Англійська мова для університетів”, який започаткований Британською Радою в Україні, на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту проведено методичний семінар присвячений професійному розвитку викладачів, а також ознайомленню їх із сучасними підходами викладання фахових дисциплін англійською мовою в університетах України.

 

В ході семінару доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Королюк Тетяна Миколаївна поділилася знаннями, отриманими на тренінгу “Academic Teaching Excellence (Майстерність викладання в університетах)” від Британської Ради.

 

Під час семінару було висвітлено наступні питання:

- напрямки діяльності Британської Ради в Україні – навчання/викладання, мистецтво, наука і суспільство;

- освітні та навчальні проекти і програми Британської Ради в Україні для вивчення англійської мови для викладачів та їх професійного вдосконалення;

- педагогічні прийомі подачі матеріалу;

- мовні навички викладача;

- роль особистості викладача;

- різниця між термінами “навчати” та “вчитися”;

- вміння вдало керувати аудиторією;

- оцінювання рівня розуміння викладеного матеріалу;

- використання інтерактивних методів навчання :робота в парах, групах та командах;

- використання аудіо, відео та інших допоміжних матеріалів для читання дисциплін;

- вміння організовувати студентів у робочі групи й орієнтувати на досягнення певної мети.

 

 

Продемонстровано практичне застосування інноваційних зарубіжних методик та технологій викладання та підтверджено їх універсальність, оскільки можуть використовуватися для читання дисциплін, як англійською, так і українською мовою.

Доповідач відповіла на поставлені запитання від учасників семінару, відбулось активне обговорення висвітлених питань семінару з поглиблення знань англійської мови викладачів та їх професійного розвитку.

Ознайомча екскурсія в Державну фінансову інспекцію

Ознайомча екскурсія в Державну фінансову інспекцію


10 вересня 2015 року студенти 1-го та 4-го курсів напряму підготовки «Облік і аудит» та к.е.н. доцент Синькевич Н.І. відвідали Державну фінансову інспекцію. Це не перша екскурсія, метою якої є збагачення професійних знань студентів з бухгалтерського обліку та аудиту, адже вона дає можливість побачити роботу однієї з найважливіших установ фінансового контролю від іменівиконавчоїгілки влади. Оскільки в світлі проведення реформ у галузі управління питання мети і завдань функціонування Державної фінансової інспекції як відповідного органу фінансового контролю набуває актуальності.

Під час екскурсії студенти ознайомилися із роботою багатьох відділів Державної фінансової інспекції, таких як відділ освіти, соціального захисту та охорони здоров’я, влади та оборони, агро-промислового комплексу та виробництва, послуг, моніторингу закупівель, стратегічного планування та зв’язків з громадськістю. Особливу увагу звернуто на специфіку роботи бухгалтерії, відділів аудиту, діловодства та ризикових операцій. Крім того, визначено, що Державна фінансова інспекція обслуговує 1761 установу у Тернопільській області. В цілому екскурсія завершилася приємними враженнями студентів, новими знаннями та досвідом у професійній діяльності. 10 вересня 2015 року студенти 1-го та 4-го курсів напряму підготовки «Бухгалтерський облік та аудит» та к.е.н. доцент Синькевич Н.І. відвідали Державну фінансову інспекцію. Це не перша екскурсія, метою якої є збагачення професійних знань студентів з бухгалтерського обліку та аудиту, адже вона дає можливість побачити роботу однієї з найважливіших установ фінансового контролю від іменівиконавчоїгілки влади. Оскільки в світлі проведення реформ у галузі управління питання мети і завдань функціонування Державної фінансової інспекції як відповідного органу фінансового контролю набуває актуальності. Під час екскурсії студенти ознайомилися із роботою багатьох відділів Державної фінансової інспекції, таких як відділ освіти, соціального захисту та охорони здоров’я, влади та оборони, агро-промислового комплексу та виробництва, послуг, моніторингу закупівель, стратегічного планування та зв’язків з громадськістю. Особливу увагу звернуто на специфіку роботи бухгалтерії, відділів аудиту, діловодства та ризикових операцій. Крім того, визначено, що Державна фінансова інспекція обслуговує 1761 установу у Тернопільській області.

В цілому екскурсія завершилася приємними враженнями студентів, новими знаннями та досвідом у професійній діяльності. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Всеукраїнська

науково – практична конференція

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Робота конференції буде проводитися за секціями:


1.  Теоретичні та практичні проблеми розвитку бухгалтерського обліку.

2.  Особливості застосування інструментів економічного аналізу в умовах інтеграційних процесів.

3.  Сучасні передумови розвитку контролю підприємств національного господарства.

 

За результатами конференції буде виданий збірник тез доповідей (вимоги до оформлення див. додаток).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Вартість публікації тез для студентів – 40 грн.

Вартість публікації тез для викладачів – 50 грн.

 

Заявки на участь в роботі конференції та тези необхідно подавати інженеру кафедри бухгалтерського обліку та аудиту  Жук Н.І. електронною поштою е-mail:kaf_oa@tu.edu.te.ua

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 3 повні сторінки) приймаються до 15.03.2015 р.

Можлива заочна участь.

 

 

Організаційний комітет конференції:

 

голова Рогатинський Р.В. - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи

співголова  Білоус завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доц.

Заступники голови:

Іванчишин А.В. начальник управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДФС у Тернопільській області

Шкляр Г.Б. заступник начальника Державної фінансової інспекції Тернопільської області

Гнатюк Г.Г.  директор Тернопільського ЦРВ ПАТ «Мегабанк»

Шкарпій І.П. – начальник відділу-головний бухгалтер департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

Крегель М.М. – фінансовий директор ТОВ «АгроВіта ЛТД»

Стельмащук А.М. завідувач кафедри  обліку і аудиту, д.е.н., проф. Хмельницького економічного університету

члени:

Ціх Г.В. –к.е.н., доц.

     Хомин П.Я. – д.е.н., проф.

     Павликівська О.І. – к.е.н., доц.

     Синькевич Н.І. – к.е.н., доц.

     Кіляр О.Р. – к.е.н., доц.

     Співак С.М. – к.е.н., доц.

     Кравчук Н.В. – к.е.н., доц.

     Шостаківська Н.М. – к.п.н., ст. викл.

Науковий секретар: Марущак Л.І.– к.е.н., доц.

 

 

Вимоги до оформлення заявки учасника конференції:

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції ТНТУ імені Івана Пулюя

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва вузу

Назва секції

Назва доповіді

Автор (и) (прізвище, ініціали, група)

Науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

Прізвище, ініціали доповідача,  дата народження

Адреса доповідача для переписки (телефон), e-mail

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Вирівнювання тексту по ширині. Абзац виконують з відступом 1,27 см. Текст тез доповіді друкується на 1 аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх сторін. Тип шрифта – TimesNewRomanCyr, розмір шрифта – 12 через один інтервал. Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп'ютері.

 

q     Файл з електронним варіантом заявки називається по прізвищу автора з додаванням _reg. Приклад: Петренко_reg.doc

q     Файл з тезами доповіді — остаточно сформований текст, формули, рисунки та ілюстрації. Файл називається по прізвищу автора. Приклад: Петренко.doc

 

Приклад оформлення тез:

УДК 657    (14, Times New Roman Cyr)

Петренко М.–ст. гр. ПО-41

(14, TimesNewRomanCyr)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 (14, Times New Roman Cyr, курсив)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах

(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, вирівнювання по центру)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Науковий керівник: к.е.н., доцент Білоус О.С. (14Times New Roman Cyr, вирівнювання по центру)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Petrenko M.(14, TimesNewRomanCyr)

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University(14, Times New Roman Cyr, курсив)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

FEATURES OF INVENTORY ACCOUNTING IN ENTERPRISES

(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, вирівнювання по центру)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Supervisor: (14Times New Roman Cyr,

вирівнювання по центру)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Ключові слова: 2-3 слова (ВИСОТА ШРИФТА 12)

Keywords:2-3 words (ВИСОТА ШРИФТА 12)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 

 

Програма конференції формується по поданих тезах учасників.

 

 

Тези, які не відповідають вимогам оформлення прийматись не будуть.

Вітаємо з Днем науки!

Кафедра фінансів, обліку і контролю вітає всіх студентів та професорсько-викладацький склад університету з Днем науки!

Бажаємо усім міцного здоров я, родинного затишку та добробуту, сил і наснаги, професійного росту,  обліку і контролю нових відкриттів на славу Науки та України!  

Студенти кафедри фінансів, обліку і контролю на здачі державних екзаменів.

 

 

 


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі