free templates joomla

Формування контингенту

Контингент студентів за напрямом підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» в основному становлять випускники шкіл, а також середніх спеціальних закладів з базовою підготовкою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”.

Контингент студентів за спеціальностями 8.03050901, 7.03050901 «Облік і аудит» в основному становлять випускники ВУЗів за напрямом підготовки 0305 „Економіка і підприємництво”.

Контингент студентів сформований переважно з дітей підприємців, робітників і службовців, що проживають у Тернопільській області та незначної кількості інших областей Західному регіоні України. На п’ятий курс денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Облік і аудит» за рейтинговим оцінюванням зараховані кращі випускники четвертого курсу денної та заочної форми навчання, що отримали диплом бакалавра відповідно за напрямом «Облік і аудит».

Кафедра активно проводить профорієнтаційну роботу з випускниками технікумів, коледжів Західного регіону України. Приділяється суттєва увага довузівській підготовці, співпраці із структурними підрозділами університету. Під час зустрічей із майбутніми абітурієнтами роз’яснюється суть спеціальності, тобто можливі напрямки роботи, сфери діяльності майбутнього випускника. Зарахування студентів на навчання проводиться на конкурсній основі.

Форми та методи профорієнтаційної роботи, що проводяться на кафедрі та факультеті поділяються на два етапи: перший – до початку прийому документів приймальною комісією, другий – з початку прийому документів приймальною комісією до закінчення прийому документів. Упродовж першого етапу проводились дні відкритих дверей кафедри фінансів, обліку і контролю (в тому числі у рамках дня відкритих дверей університету). У цей день студентів знайомили із наповненням та специфікою спеціальності, розподілом годин за циклами дисциплін, складом викладачів кафедри, можливостями працевлаштування випускників тощо; демонструвалися комп’ютерні класи, рівень технічної забезпеченості навчального процесу, спеціальні стенди кафедри. На другому етапі профорієнтаційна робота проводилась працівниками кафедри безпосередньо у приймальній комісії шляхом роз’яснення основних особливостей підготовки за спеціальністю.

Суттєва увага приділяється питанню вивчення потреб у фахівцях, підготовку яких здійснює кафедра. Адже випускники за спеціальністю „Облік і аудит” мають широкий вибір працевлаштування на підприємствах різних галузей не тільки Тернопільської області, а й Західного регіону України та здатні забезпечити конкурентоздатність підприємств промисловості, сільського господарства та транспорту.

 


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті 50 гостей та відсутні користувачі